Máy Trợ Thính AZ30 - DP

Giá bán: Tùy thời giá

 Những ưu điểm của máy trợ thính AZ 30 - DP:

Kỹ thuật số, 17 kênh.

 8 chương trình, 6 băng tần, 2 micro.

Dành cho mất thính lực từ trung bình đến nặng.

Tiệt tiêu âm phản hồi, bluetooth.

Sản phẩm cùng loại với "Máy Trợ Thính AZ30 - DP"

 • Magna290 - 490

  - Hỗ trợ mất thính lực nặng đến nặng sâu

  - Microphone đa hướng

 • Enya 488

  - Hỗ trợ mất thính lực trung bình đến nặng

  - Microphone đa hướng

 • Enzo Q598

  • Hỗ trợ mất thính lực nặng đến nặng sâu

  • Microphone đa hướng

  • Kết nối điện thoại ( Iphone / Ipad/ Ipod)

 • MA3T80 - V

  - Kỹ thuật số

  - 3 kênh.

  - 3 nút điều chỉnh.

  - Dành cho người mất thính lực trung bình đến nặng.

 • Máy Trợ Thính ES30 - P

  Kỹ thuật số, 6 kênh.

  Dành cho mất thính lực đồ từ trung bình đến nặng.

  6 chương trình,6 băng tần, tự điều chỉnh âm phản hồi.

 • Máy Trợ Thính AZ30 - DP

  Kỹ thuật số, 17 kênh.

  8 chương trình,6 băng tần, 2 micro.

  Tiệt tiêu âm phản hồi, bluetooth.

  Dành cho mất thính lực đồ từ trung bình đến nặng.

 • Máy Trợ Thính DTT 2060

  Kỹ thuật số,17 kênh.

  Dành cho thính lực đồ từ trung bình đến nặng.

  6 băng tần, triệt tiêu âm phản hồi, âm thanh hoàn toàn trung thực, không có cảm giác bít tắc.

 • Máy Trợ Thính ES50 - P

  Máy kỹ thuật số 6 kênh, 3 chương trình.

  Tự điều chỉnh âm phản hồi, 6 băng tần.

  Dành cho thính lực đồ từ trung bình đến nặng.

 • Máy Trợ Thính MA3T90-VI

  Dành cho thính lực đồ từ nặng đến sâu.

  Máy kỹ thuật số 3 kênh, 3 nút điều chỉnh.

 • Máy Trợ Thính MA3T50 - P

  Dành cho điếc từ trung bình đến nặng.

  Máy kỹ thuật số 3 kênh, 3 nút điều chỉnh.

 • Máy Trợ Thính Ziga 40 P

  Kỹ thuật số, 9 kênh, dãi tần rộng, tự điều chỉnh âm phản hồi, dành cho điếc trung bình - nặng.

© Trung tâm thính học sài gòn

Địa chỉ: 201 đường 3/2, Phường 9, Quận 10, TP. HCM - ĐT:0903168101

WebDoanhNghiep.biz thiết kế web này

[X]